DSE334

مدل برد کنترل دیزل ژنراتور

DSE334

نوع برد کنترل دیزل ژنراتور

اتوماتیک دستی

خروجی دیجیتال

5عدد

ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی

10عدد

خروجی دیجیتال قابل برنامه ریزی

5عدد

خروجی

5عدد

برش تابلو (mm)

182mm*137mm

برنامه ریزی

نرم افزاری

فرکانس ( هرتز )

50 60

.محصول مرتبط برای این محصول اضافه نشده است
.مقاله مرتبط برای این محصول اضافه نشده است