برد کنترلر دیزل ژنراتور امرجنسی DSE4520MKII

مدل برد کنترل دیزل ژنراتور

DSE4520MKII

نوع برد کنترل دیزل ژنراتور

اتوماتیک

ورودی دیجیتال

07

خروجی دیجیتال

04

ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی

07

خروجی دیجیتال قابل برنامه ریزی

04

خروجی

04

برش تابلو (mm)

118-92

محدوده ورودی آلترناتور

25-333

فرکانس ورودی الترناتور ( Hz )

3/5-75

برنامه ریزی

نرم افزاری صفحه بورد

ویژگی

خروجی دیجیتال قابل برنامه ریزی خروجی آلارم قابلیت تغییرزبان نشاندهنده وحفاظت سطح سوخت تانک قابلیت ارتباط CANباسیستم کنترل الکترونیک موتورهای

امکانات

نشاندهنده LCD خروجی گرمکن دارای LCD نوشتاری ورودی استارت اتوماتیک

.مقاله مرتبط برای این محصول اضافه نشده است