هوای مورد نیاز دیزل ژنراتور

هوای مورد نیاز دیزل ژنراتور

احتراق در موتورهای دیزل بازای هر اسب بخار نیازمند حدودا 0.7 مترمکعب هوا در دقیقه میباشد که بصورت طبیعی از هوای اطراف دستگاه تامین میشود. در بعضی شرایط این هوا باید توسط کانالهای ارتباطی به موتور داده شود. این امر بخصوص در ارتفاعات که غلظت هوا تحت تاثیر حرارت اتاق دیزل ژنراتور بصورت مضاعف کاهش می یابد اهمیت بیشتری پیدا میکند.

هوای ورودی به موتور باید سرد و تمیز باشد. فیلترهای هوای خشک که بر روی موتور نصب میشوند حدودا 99/5% از گرد و خاک هوا را بخود می گیرند . تمیزی هر چه بیشتر فیلتر و کاهش موانع بر سر راه ورودی هوا مقاومت در مقابل هوای ورودی به فیلتر را کاهش میدهد. در هر صورت این مقاومت نباید بیش از 2.5KP باشد.

نشان دهنده های وضعیت فیلتر هوا که بر روی آن نصب میشود بر روی 3.73KP از وضعیت سبز به قرمز تغییرحالت داده و با این تغییر وضعیت اپراتور را از کثیفی فیلتر آگاه می نمایند تا نسبت به تمیزکردن و یا تعویض آن اقدام نماید.

محفظه های شیشه ای که بر روی جعبه فلزی فیلتر هوا نصب میشوند با وجود ایجاد مقاومتی در حدود 0.25-0.75KPA عمر کارکرد فیلتر را به سه برابر و طول زمان تمیز کردن دوره ای را به شش برابر معمول افزایش می دهند.

از شستن فیلتر هوا در بنزین و سایر مشتقات نفتی جدا خودداری نمایید زیرا فیلر آغشته به این مواد در هنگام روشن شدن موتور سبب آتش سوزی شده و در صورتیکه موتور مجهز به سیستم خفه کن هواAir Shut-Offنباشد گاها علیرغم دریافت فرمان قطع سوخت ازسیستم حفاظتی بوردکنترل، با سرعت بالاتر از دورنامی بکار خود ادامه میدهد و نهایتا خسارات مالی و جانی ببار میاورد.

توجه داشته باشید که مسیر جریان باد درهنگام تمیز کردن فیلتر باید از داخل به خارج فیلتر باشد زیرا در غیر اینصورت گردوغبار موجود برروی سطوح بیرونی برروی آن فشرده خواهند شد.

فونداسیون دیزل ژنراتور
فونداسیون دیزل ژنراتور

فونداسیون یکی از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد قابل قبول موتور میباشد. عدم رعایت اصول در ساخت آن عدم تعادل و تراز و در نتیجه لرزش را بهمراه خواهد داشت.

لرزه گیر دیزل ژنراتور
لرزه گیر دیزل ژنراتور

معمولا لرزه گیرهای فنری بصورت متعلقات جانبی دیزل ژنراتور ها بهمراه آنها از سوی کارخانه سازنده ارسال میشود ولی تعدادی از کارخانجات سازنده، لرزه گیر را بعنوان یک قطعه جنبی اختیاری بسته به سفارش مشتری ارسال می نمایند.

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور
سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

نصب و استفاده صحیح از یک دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری علاوه بر افزایش عمر آن این اطمینان را فراهم میکند که در هر زمان بدون هیچ اشکالی قادر به روشن شدن و تحویل بار باشد.این امر مستلزم نصب اصولی دستگاه – آموزش اپراتور – و سرویس و نگهداری دوره ای متناسب با دستگاه میباشد. بخصوص در زمان قطع برق شبکه و یا حوادث غیر مترقبه که حتی قطع برق چند دقیقه ای هم میتواند منجر به صدمات غیر قابل جبران شود این امر اهمیت ویژه ای پیدا میکند.

شرایط محیطی دیزل ژنراتور
شرایط محیطی دیزل ژنراتور

تمامی دیزل ژنراتورها باید در مقابل رطوبت ناشی از باران – برف – بخار – شبنم – تگرگ و غیره حفاظت شوند. در بسیاری مناطق دستگاه باید دارای چهار دیواری مسقف باشد. از آنجائیکه تامین هوای موردنیاز دیزل و ژنراتور از طریق دریچه های ورودی به داخل اتاق آنها جریان پیدا میکند باید دقت داشت که از این دریچه ها آب باران و غیره در هیچ شرایطی بداخل اتاقک نفوذ پیدا نکند.