مگنتیک پیک آپ

مگنتیک پیک آپ

مگنتیک پیک آپ قطعه ای است که بر روی پوسته فلایویل موتور بسته شده ودر برابر دنده های فلایویل قرار میگیرد.

این قطعه یک ژنراتور تک پل مغناطیس دائم است که با قطع میدان مغناطیسی آن توسط دنده های فلایویل ولتاژ متناسب با دور موتور را تولید می نماید و ولتاژ خروجی آن بعنوان سیگنال دور موتور در سیستم حفاظت و کنترل دستگاه مورد استفاده قرار میگیرد.

ازآنجاییکه تعداد دنده های فلایویل رابطه مستقیم با دور موتور دارد و تعداد این دنده ها در موتورهای گوناگون مختلف است باید تعداد آنها در محاسبات دور لحاظ شود.

فاصله هوایی بین این قطعه با دنده های فلایویل نیز بر روی سطح ولتاژ خروجی تاثیر گذار است بنابراین این فاصله باید در یک حد استاندار بین 5.9mm – 5.6mm رعایت شود .

برای تنظیم درست این فاصله هوایی ابتدا با چرخاندن موتور یکی از دنده های فلایویل را در راستای محور نصب مگنتیک پیک آپ قرار داده و سپس قطعه را تا جایی بر روی پوسته با دست می پیچانیم تا لبه انتهایی آن بر روی دنده فلایویل قرار گیرد.

حال با برگرداندن آن در حد نیم دور (بسته به گام دنده های روی آن ممکن است کمی کمتر و یا بیشتر) میتوان فاصله هوایی استاندارد دست پیدا کرد. در این وضعیت مهره نگهدارنده را باید بست.

ولتاژ خروجی 1.5 volt ac قابل استفاده است ولی گاها ولتاژ خروجی آن تا 20 volt میرسد .

حتی المقدور بهتر است که برای هر سیستم فرمان مانند بورد کنترل ، گاورنر و یا دورسنج الکترونیکی ، مگنتیک پیک آپ اختصاصی بر روی موتورتعبیه شود.

کابل استفاده شده باید از نوع شیلد شده دو سیم بوده و فقط از یک طرف داخل تابلو به بدنه دستگاه وصل گردد.