لرزه گیر دیزل ژنراتور

لرزه گیر دیزل ژنراتور

معمولا لرزه گیرهای فنری بصورت متعلقات جانبی دیزل ژنراتور ها بهمراه آنها از سوی کارخانه سازنده ارسال میشود ولی تعدادی از کارخانجات سازنده، لرزه گیر را بعنوان یک قطعه جنبی اختیاری بسته به سفارش مشتری ارسال می نمایند.

این لرزه گیرها بصورت موثر انتقال ضربات و صدای ناشی از دیزل ژنراتور به فونداسیون و سطوح نصب را کاهش میدهند و از سوی دیگر از انتقال لرزش سایر ماشین آلات مجاور به دستگاه جلوگیری می کنند.

تاثیر این لرزه گیرها بسته به میزان تحمل فشار و فرکانس ضربات وارده متفاوت است لذا وزن کل دستگاه یکی از پارامترهای مهم درانتخاب آنها میباشد.

از این لرزه گیرها بسته به وزن دستگاه از دونوع دو و یا سه فنر آهنی در سایز های متفاوت استفاده میشود که در محفظه های مناسب امکان جابجایی در کلیه جهت ها را برای آنها فراهم میاورد.

باید توجه داشت که وزن قرار داده شده به لرزه گیر نباید بیش از حد تحمل فنرهای آن باشد بگونه ای که آنها را بطور کامل فشرده نماید.

ارتفاع این لرزه گیرها معمولا در حالت بی باری 115 mm و در حالت فشردگی زیر بار 108 mm میباشد .

انحنا آنها بستگی به میزان بار از 13.00mm از حالت بی باری تا 20.00mm در زیر بار متفاوت است .

بازدهی ضربه گیر با افزایش وزن و در نتیجه فشردگی بیشتر آن نسبت مستقیم دارد و این امر در مورد افزایش دور موتور هم صادق است بگونه ای که با افزایش دور موتور بازدهی عملکردی ضربه گیر افزایش پیدا میکند.