لرزه گیر دیزل ژنراتور

لرزه گیر دیزل ژنراتور

معمولا لرزه گیرهای فنری بصورت متعلقات جانبی دیزل ژنراتور ها بهمراه آنها از سوی کارخانه سازنده ارسال میشود ولی تعدادی از کارخانجات سازنده، لرزه گیر را بعنوان یک قطعه جنبی اختیاری بسته به سفارش مشتری ارسال می نمایند.

این لرزه گیرها بصورت موثر انتقال ضربات و صدای ناشی از دیزل ژنراتور به فونداسیون و سطوح نصب را کاهش میدهند و از سوی دیگر از انتقال لرزش سایر ماشین آلات مجاور به دستگاه جلوگیری می کنند.

تاثیر این لرزه گیرها بسته به میزان تحمل فشار و فرکانس ضربات وارده متفاوت است لذا وزن کل دستگاه یکی از پارامترهای مهم درانتخاب آنها میباشد.

از این لرزه گیرها بسته به وزن دستگاه از دونوع دو و یا سه فنر آهنی در سایز های متفاوت استفاده میشود که در محفظه های مناسب امکان جابجایی در کلیه جهت ها را برای آنها فراهم میاورد.

باید توجه داشت که وزن قرار داده شده به لرزه گیر نباید بیش از حد تحمل فنرهای آن باشد بگونه ای که آنها را بطور کامل فشرده نماید.

ارتفاع این لرزه گیرها معمولا در حالت بی باری 115 mm و در حالت فشردگی زیر بار 108 mm میباشد .

انحنا آنها بستگی به میزان بار از 13.00mm از حالت بی باری تا 20.00mm در زیر بار متفاوت است .

بازدهی ضربه گیر با افزایش وزن و در نتیجه فشردگی بیشتر آن نسبت مستقیم دارد و این امر در مورد افزایش دور موتور هم صادق است بگونه ای که با افزایش دور موتور بازدهی عملکردی ضربه گیر افزایش پیدا میکند.

فونداسیون دیزل ژنراتور
فونداسیون دیزل ژنراتور

فونداسیون یکی از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد قابل قبول موتور میباشد. عدم رعایت اصول در ساخت آن عدم تعادل و تراز و در نتیجه لرزش را بهمراه خواهد داشت.

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور
سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

نصب و استفاده صحیح از یک دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری علاوه بر افزایش عمر آن این اطمینان را فراهم میکند که در هر زمان بدون هیچ اشکالی قادر به روشن شدن و تحویل بار باشد.این امر مستلزم نصب اصولی دستگاه – آموزش اپراتور – و سرویس و نگهداری دوره ای متناسب با دستگاه میباشد. بخصوص در زمان قطع برق شبکه و یا حوادث غیر مترقبه که حتی قطع برق چند دقیقه ای هم میتواند منجر به صدمات غیر قابل جبران شود این امر اهمیت ویژه ای پیدا میکند.

شرایط محیطی دیزل ژنراتور
شرایط محیطی دیزل ژنراتور

تمامی دیزل ژنراتورها باید در مقابل رطوبت ناشی از باران – برف – بخار – شبنم – تگرگ و غیره حفاظت شوند. در بسیاری مناطق دستگاه باید دارای چهار دیواری مسقف باشد. از آنجائیکه تامین هوای موردنیاز دیزل و ژنراتور از طریق دریچه های ورودی به داخل اتاق آنها جریان پیدا میکند باید دقت داشت که از این دریچه ها آب باران و غیره در هیچ شرایطی بداخل اتاقک نفوذ پیدا نکند.

سیستم خنک کاری دیزل ژنراتور
سیستم خنک کاری دیزل ژنراتور

متداول ترین و مطمئن ترین روش برای خنک کاری موتور استفاده از رادیاتور میباشد. از آنجائیکه طراحی رادیاتورها با در نظر گرفتن کارآیی 15% مازاد بر حرارت معمول تولید شده توسط موتورها میباشد لذا معمولا رادیاتورها قادر به جوابگویی شرایط بارگذاری موتور با بیش از توان خروجی آن نیز میباشند.