فونداسیون دیزل ژنراتور

فونداسیون دیزل ژنراتور

فونداسیون یکی از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد قابل قبول موتور میباشد. عدم رعایت اصول در ساخت آن عدم تعادل و تراز و در نتیجه لرزش را بهمراه خواهد داشت.

ساخت فونداسیون در تعهد کارخانه سازنده دیزل ژنراتور نمیباشد، بنابراین توصیه های فنی دقیقی همواره از سوی آنها در مورد ساخت آن به مشتری نمیشود.

اهدف اصلی ازساخت فونداسیون بشرح ذیل میباشد :

1- نگهدارنده وزن دستگاه.

2- نگهدارنده تراز بین موتور و دستگاه کوپله شده به آن مانند ژنراتور، پمپ، کمپرسور و غیره.

3- خنثی کننده ضربات تولید شده توسط دستگاه.

نکات مهم در طراحی فونداسیون

توجه به 8 مورد ذیل در ساخت فوندانسیون ضروری می باشد.

1- وزن دستگاه.

2- سطح اشغال شده توسط شاسی دستگاه.

3- نوع زیر ساخت فونداسیون بر روی بستر خاکی بسته به میزان وزن دستگاه متفاوت است و باید مورد بررسی قرار گیرد.

4- تغییر رفتار ساختمانی فونداسیون در فصول مختلف سال.

5- حداکثر زمان بهره برداری از دستگاه در یک پروژه تا انتقال آن به پروژه بعدی.

6- حداکثر ساعات استفاده از دستگاه در طی شبانه روز.

7- سطح فوندانسیون تاثیر مستقیم بر روی تراز بین دیزل و ژنراتور در هر دو نوع تک بلبرینگ و دو بلبرینگ دارد و لذا در مورد دوم باید دقت بیشتری بکار برد .

8- بسته به محل نصب دستگاه ممکن است نیاز به قرار دادن لرزه گیر فنری و یا لاستیکی در زیر شاسی دیزل ژنراتور باشد بعنوان مثال در صورتیکه در یک ساختمان اداری نصب میشود جهت کاهش انتقال لرزش های ناشی از دستگاه، استفاده از لرزه گیر ضروری بوده و در صورتیکه در محلی دور از دفاتر و یا ساختمان های مسکونی نصب شود ممکن است نیاز به قرار دادن ضربه گیر نباشد.