فونداسیون دیزل ژنراتور

فونداسیون دیزل ژنراتور

فونداسیون یکی از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد قابل قبول موتور میباشد. عدم رعایت اصول در ساخت آن عدم تعادل و تراز و در نتیجه لرزش را بهمراه خواهد داشت.

ساخت فونداسیون در تعهد کارخانه سازنده دیزل ژنراتور نمیباشد، بنابراین توصیه های فنی دقیقی همواره از سوی آنها در مورد ساخت آن به مشتری نمیشود.

اهدف اصلی ازساخت فونداسیون بشرح ذیل میباشد :

1- نگهدارنده وزن دستگاه.

2- نگهدارنده تراز بین موتور و دستگاه کوپله شده به آن مانند ژنراتور، پمپ، کمپرسور و غیره.

3- خنثی کننده ضربات تولید شده توسط دستگاه.

نکات مهم در طراحی فونداسیون

توجه به 8 مورد ذیل در ساخت فوندانسیون ضروری می باشد.

1- وزن دستگاه.

2- سطح اشغال شده توسط شاسی دستگاه.

3- نوع زیر ساخت فونداسیون بر روی بستر خاکی بسته به میزان وزن دستگاه متفاوت است و باید مورد بررسی قرار گیرد.

4- تغییر رفتار ساختمانی فونداسیون در فصول مختلف سال.

5- حداکثر زمان بهره برداری از دستگاه در یک پروژه تا انتقال آن به پروژه بعدی.

6- حداکثر ساعات استفاده از دستگاه در طی شبانه روز.

7- سطح فوندانسیون تاثیر مستقیم بر روی تراز بین دیزل و ژنراتور در هر دو نوع تک بلبرینگ و دو بلبرینگ دارد و لذا در مورد دوم باید دقت بیشتری بکار برد .

8- بسته به محل نصب دستگاه ممکن است نیاز به قرار دادن لرزه گیر فنری و یا لاستیکی در زیر شاسی دیزل ژنراتور باشد بعنوان مثال در صورتیکه در یک ساختمان اداری نصب میشود جهت کاهش انتقال لرزش های ناشی از دستگاه، استفاده از لرزه گیر ضروری بوده و در صورتیکه در محلی دور از دفاتر و یا ساختمان های مسکونی نصب شود ممکن است نیاز به قرار دادن ضربه گیر نباشد.

لرزه گیر دیزل ژنراتور
لرزه گیر دیزل ژنراتور

معمولا لرزه گیرهای فنری بصورت متعلقات جانبی دیزل ژنراتور ها بهمراه آنها از سوی کارخانه سازنده ارسال میشود ولی تعدادی از کارخانجات سازنده، لرزه گیر را بعنوان یک قطعه جنبی اختیاری بسته به سفارش مشتری ارسال می نمایند.

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور
سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

نصب و استفاده صحیح از یک دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری علاوه بر افزایش عمر آن این اطمینان را فراهم میکند که در هر زمان بدون هیچ اشکالی قادر به روشن شدن و تحویل بار باشد.این امر مستلزم نصب اصولی دستگاه – آموزش اپراتور – و سرویس و نگهداری دوره ای متناسب با دستگاه میباشد. بخصوص در زمان قطع برق شبکه و یا حوادث غیر مترقبه که حتی قطع برق چند دقیقه ای هم میتواند منجر به صدمات غیر قابل جبران شود این امر اهمیت ویژه ای پیدا میکند.

شرایط محیطی دیزل ژنراتور
شرایط محیطی دیزل ژنراتور

تمامی دیزل ژنراتورها باید در مقابل رطوبت ناشی از باران – برف – بخار – شبنم – تگرگ و غیره حفاظت شوند. در بسیاری مناطق دستگاه باید دارای چهار دیواری مسقف باشد. از آنجائیکه تامین هوای موردنیاز دیزل و ژنراتور از طریق دریچه های ورودی به داخل اتاق آنها جریان پیدا میکند باید دقت داشت که از این دریچه ها آب باران و غیره در هیچ شرایطی بداخل اتاقک نفوذ پیدا نکند.

اگزوز دیزل ژنراتور
اگزوز دیزل ژنراتور

سیستم اگزوز ضمن کاهش صدای حاصل از احتراق، گازهای خروجی از سیلندرها را بسرعت بخارج از محیط نصب هدایت می کند. طراحی مسیر لوله ها بسیار حائز اهمیت است زیرا هرگونه مقاومتی در مسیر خروج این گازها سبب ایجاد فشار منفی شده و این به نوبه خود سبب کاهش توان خروجی موتور و افزایش حرارت میگردد. گازهای خروجی توسط مانیفولد اگزوز از هر سیلندر جمع آوری شده و در نهایت به یک لوله واحد هدایت میشوند.