عملکرد گاورنر الکترونیکی

عملکرد گاورنر الکترونیکی

در این نوع از گاورنرها سیگنال دور موتور از مگنتیک پیک آپ که بر روی پوسته فلایویل موتور بسته شده قابل دریافت است. این قطعه ولتاژی به گاورنر ارسال می کند که فرکانس آن رابطه مستقیم با دور موتور دارد.

این ولتاژ در گاورنرتبدیل به ولتاژ DC متناسب با دور موتور شده و به اکچویتور ارسال میشود.

اکچویتور دستگاهی است که بر روی موتور نصب شده و وظیفه تبدیل سیگنالهای الکتریکی دریافتی از گاورنر را به خروجی مکانیکی جهت اعمال تغییرات میزان سوخت و در نتیجه تغییرات دور عهده دار می باشد.

دور موتور توسط یک پتانسیومتر بر روی گاورنر و یا یک دستگاه پتانسیومتر که برروی درب پانل کنترل دستگاه قرار میگیرد و یا توسط دیگر تجهیزات موجود در سیستم فرمان مانند بوردهای سینکر و نایزینگ وپارالل تعیین ویا تنظیم میشود.

مقایسه میزان دور تنظیم شده بر روی گاورنر با ولتاژ دریافتی از مگنتیک پیک آپ میزان ولتاژ ارسالی از گاورنر به اکچویتور را تعیین می کند.

برای مثال در صورتیکه دور موتور از میزان تنظیم شده فراتر برود ولتاژ خروجی کاهش یافته در نتیجه بازوی مکانیکی اکچویتور در جهت کاهش میزان سوخت پمپ حرکت می کند.

در شرایط استارت اولیه دستگاه برای رسیدن به دور نامی از شتابدهنده داخلی گاورنر استفاده میشود.

یک سیستم حفاظتی در صورتیکه ارتباط الکتریکی بین گاورنر و مگنتیک پیک آپ قطع شود بصورت اتوماتیک فرمان قطع سوخت و خاموشی دستگاه را صادر میکند.

این سیستم در هنگام استارت در صورتیکه ولتاژی در حدود 1-1.5 volt AC را از مگنتیک پیک آپ دریافت نکند وضعیت اکچویتور را در حالت سوخت رسانی کامل قرار نداده و در نتیجه از روشن شدن موتور ممانعت مینماید.