شارژر5آمپر24 ولت|DSE9701

مدل شارژر باطری

DSE9701

نوع شارژر باطری

هوشمند

خروجی

24

ورودی

90-270

.محصول مرتبط برای این محصول اضافه نشده است
.مقاله مرتبط برای این محصول اضافه نشده است