سیستم سوخت رسانی دیزل ژنراتور

سیستم سوخت رسانی دیزل ژنراتور

تامین سوخت تمیز در دراز مدت باید توسط سیستم سوخت رسانی انجام شود. معمولا گازوئیل از تانک های ذخیره با ابعاد بزرگتر توسط پمپ به تانک های روزانه انتقال یافته و از آنجا به سیستم سوخت رسانی موتور ارسال میگردند. در صورت استفاده از لوله کشی های غیرفلزی باید مقاومت آنها را در مقابل آتش سوزی در نظر گرفت.

در ساخت تانک روزانه موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند :

1- گنجایش آن باید جوابگوی حداقل 2 ساعت کار مداوم دستگاه دستگاه با حداکثر ظرفیت آن باشد.

2- تانک روزانه میتواند به صورت دفنی و یا بر روی سطح نصب شود ولی در هر حال ماکزیمم سطح سوخت در آن نباید بیش از ارتفاع انژکتور های موتور باشد و لوله تغذیه آن باید براحتی در دسترس باشد.

3- جهت تخلیه فشار ناشی از پر شدن و جلوگیری از ایجاد خلا در هنگام تخلیه یک لوله تهویه در بالاترین سطح تانک باید نصب شود بطوریکه دهانه خروجی آن بالاتر از لوله سریز تانک باشد و دارای کلاهک حفاظتی باشد.

4- لوله سریز در سطح فوقانی آن گازوئیل مازاد را به تانک اصلی هدایت کند.

5- سطح تحتانی تانک باید دارای زاویه شیب حدودا 2 درجه باشد بطوریکه در پایین ترین نقطه آن بتوان یک شیر تخلیه آب قرار داد.

6- حتی الامکان از آلیاژهای مسی و یا آهن سیاه در ساختمان تانک و لوله ها و اتصالات آن استفاده نمایید.

7- سایز لوله های رفت و برگشت به موتور نباید از اندازه آنها بر روی موتور کوچکتر باشند و لوله برگشت از موتور باید از لوله رفت یک سایز بزرگتر انتخاب شود و هیچگونه شیر محدود کننده ای بر روی آن نباید نصب شود.

8- تمامی اتصالات لوله های رفت و برگشت باید توسط لوله های قابل انعطاف به موتور وصل شوند.

فونداسیون دیزل ژنراتور
فونداسیون دیزل ژنراتور

فونداسیون یکی از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد قابل قبول موتور میباشد. عدم رعایت اصول در ساخت آن عدم تعادل و تراز و در نتیجه لرزش را بهمراه خواهد داشت.

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور
سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

نصب و استفاده صحیح از یک دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری علاوه بر افزایش عمر آن این اطمینان را فراهم میکند که در هر زمان بدون هیچ اشکالی قادر به روشن شدن و تحویل بار باشد.این امر مستلزم نصب اصولی دستگاه – آموزش اپراتور – و سرویس و نگهداری دوره ای متناسب با دستگاه میباشد. بخصوص در زمان قطع برق شبکه و یا حوادث غیر مترقبه که حتی قطع برق چند دقیقه ای هم میتواند منجر به صدمات غیر قابل جبران شود این امر اهمیت ویژه ای پیدا میکند.

شرایط محیطی دیزل ژنراتور
شرایط محیطی دیزل ژنراتور

تمامی دیزل ژنراتورها باید در مقابل رطوبت ناشی از باران – برف – بخار – شبنم – تگرگ و غیره حفاظت شوند. در بسیاری مناطق دستگاه باید دارای چهار دیواری مسقف باشد. از آنجائیکه تامین هوای موردنیاز دیزل و ژنراتور از طریق دریچه های ورودی به داخل اتاق آنها جریان پیدا میکند باید دقت داشت که از این دریچه ها آب باران و غیره در هیچ شرایطی بداخل اتاقک نفوذ پیدا نکند.

هوای مورد نیاز دیزل ژنراتور
هوای مورد نیاز دیزل ژنراتور

احتراق در موتورهای دیزل بازای هر اسب بخار نیازمند حدودا 0.7 مترمکعب هوا در دقیقه میباشد که بصورت طبیعی از هوای اطراف دستگاه تامین میشود. در بعضی شرایط این هوا باید توسط کانالهای ارتباطی به موتور داده شود. این امر بخصوص در ارتفاعات که غلظت هوا تحت تاثیر حرارت اتاق دیزل ژنراتور بصورت مضاعف کاهش می یابد اهمیت بیشتری پیدا میکند.