سیستم سوخت رسانی دیزل ژنراتور

سیستم سوخت رسانی دیزل ژنراتور

تامین سوخت تمیز در دراز مدت باید توسط سیستم سوخت رسانی انجام شود. معمولا گازوئیل از تانک های ذخیره با ابعاد بزرگتر توسط پمپ به تانک های روزانه انتقال یافته و از آنجا به سیستم سوخت رسانی موتور ارسال میگردند. در صورت استفاده از لوله کشی های غیرفلزی باید مقاومت آنها را در مقابل آتش سوزی در نظر گرفت.

در ساخت تانک روزانه موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند :

1- گنجایش آن باید جوابگوی حداقل 2 ساعت کار مداوم دستگاه دستگاه با حداکثر ظرفیت آن باشد.

2- تانک روزانه میتواند به صورت دفنی و یا بر روی سطح نصب شود ولی در هر حال ماکزیمم سطح سوخت در آن نباید بیش از ارتفاع انژکتور های موتور باشد و لوله تغذیه آن باید براحتی در دسترس باشد.

3- جهت تخلیه فشار ناشی از پر شدن و جلوگیری از ایجاد خلا در هنگام تخلیه یک لوله تهویه در بالاترین سطح تانک باید نصب شود بطوریکه دهانه خروجی آن بالاتر از لوله سریز تانک باشد و دارای کلاهک حفاظتی باشد.

4- لوله سریز در سطح فوقانی آن گازوئیل مازاد را به تانک اصلی هدایت کند.

5- سطح تحتانی تانک باید دارای زاویه شیب حدودا 2 درجه باشد بطوریکه در پایین ترین نقطه آن بتوان یک شیر تخلیه آب قرار داد.

6- حتی الامکان از آلیاژهای مسی و یا آهن سیاه در ساختمان تانک و لوله ها و اتصالات آن استفاده نمایید.

7- سایز لوله های رفت و برگشت به موتور نباید از اندازه آنها بر روی موتور کوچکتر باشند و لوله برگشت از موتور باید از لوله رفت یک سایز بزرگتر انتخاب شود و هیچگونه شیر محدود کننده ای بر روی آن نباید نصب شود.

8- تمامی اتصالات لوله های رفت و برگشت باید توسط لوله های قابل انعطاف به موتور وصل شوند.