سیستم خنک کاری دیزل ژنراتور

سیستم خنک کاری دیزل ژنراتور

متداول ترین و مطمئن ترین روش برای خنک کاری موتور استفاده از رادیاتور میباشد. از آنجائیکه طراحی رادیاتورها با در نظر گرفتن کارآیی 15% مازاد بر حرارت معمول تولید شده توسط موتورها میباشد لذا معمولا رادیاتورها قادر به جوابگویی شرایط بارگذاری موتور با بیش از توان خروجی آن نیز میباشند.

طراحی رادیاتورها بر مبنای شرایط محیطی سطح دریا صورت گرفته ،بگونه ای که با افزایش ارتفاع و کاهش چگالی هوا بازدهی آنها به ازای هر 305 متر افزایش ارتفاع ، به مقدار 1.4درجه سانتیگراد کاهش پیدا میکند.

لذا در شرایط نصب دستگاه در ارتفاعات باید پیش بینی های لازم برای جبران آن بعمل آید.

ابعاد داکت خروجی هوای رادیاتور باید بیشتر از ابعاد سطح جلوی رادیاتور در نظر گرفته شود و دریچه ورودی هوای اتاق نیز باید 1/5 برابر دهانه خروجی داکت باشد.

در صورتیکه از پره های چرخان بازشونده در خروجی داکت استفاده شده باشد، با توجه به اینکه پره ها در مقابل جریان خروجی هوا مقاومت ایجاد می کنند باید سطح دهانه خروجی را حداقل 25% افزایش داد.

در بسیاری از رادیاتورها فلنچ اتصال داکت بر روی رادیاتورها نصب شده این فلنچ باید توسط یک رابط برزنتی به فلنچ ورودی داکت متصل گردد تا از انتقال لرزش های دستگاه به آن و درنتیجه ایجاد صداهای مزاحم جلوگیری شود.

حداقل فاصله هر گونه مانع مانند دیوار از دهانه داکت باید حدود 2 مترباشد تا از انعکاس هوا بداخل داکت جلوگیری شود.

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور
سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

نصب و استفاده صحیح از یک دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری علاوه بر افزایش عمر آن این اطمینان را فراهم میکند که در هر زمان بدون هیچ اشکالی قادر به روشن شدن و تحویل بار باشد.این امر مستلزم نصب اصولی دستگاه – آموزش اپراتور – و سرویس و نگهداری دوره ای متناسب با دستگاه میباشد. بخصوص در زمان قطع برق شبکه و یا حوادث غیر مترقبه که حتی قطع برق چند دقیقه ای هم میتواند منجر به صدمات غیر قابل جبران شود این امر اهمیت ویژه ای پیدا میکند.

شرایط محیطی دیزل ژنراتور
شرایط محیطی دیزل ژنراتور

تمامی دیزل ژنراتورها باید در مقابل رطوبت ناشی از باران – برف – بخار – شبنم – تگرگ و غیره حفاظت شوند. در بسیاری مناطق دستگاه باید دارای چهار دیواری مسقف باشد. از آنجائیکه تامین هوای موردنیاز دیزل و ژنراتور از طریق دریچه های ورودی به داخل اتاق آنها جریان پیدا میکند باید دقت داشت که از این دریچه ها آب باران و غیره در هیچ شرایطی بداخل اتاقک نفوذ پیدا نکند.

هوای مورد نیاز دیزل ژنراتور
هوای مورد نیاز دیزل ژنراتور

احتراق در موتورهای دیزل بازای هر اسب بخار نیازمند حدودا 0.7 مترمکعب هوا در دقیقه میباشد که بصورت طبیعی از هوای اطراف دستگاه تامین میشود. در بعضی شرایط این هوا باید توسط کانالهای ارتباطی به موتور داده شود. این امر بخصوص در ارتفاعات که غلظت هوا تحت تاثیر حرارت اتاق دیزل ژنراتور بصورت مضاعف کاهش می یابد اهمیت بیشتری پیدا میکند.

تهویه اتاق دیزل ژنراتور
تهویه اتاق دیزل ژنراتور

حدود 6 تا 10 درصد مصرف سوخت یک موتور دیزل بصورت حرارت به فضای اطراف آن منتقل میشود علاوه بر آن مجموع اتلاف حرارتی ژنراتور دستگاه و همچنین حرارت ناشی از سیستم اگزوز میتواند بسادگی با حرارت انتشار یافته توسط دیزل برابری نموده و در نتیجه حرارت انتشار یافته در اتاق دستگاه را افزایش دهد.