سیستم خنک کاری دیزل ژنراتور

سیستم خنک کاری دیزل ژنراتور

متداول ترین و مطمئن ترین روش برای خنک کاری موتور استفاده از رادیاتور میباشد. از آنجائیکه طراحی رادیاتورها با در نظر گرفتن کارآیی 15% مازاد بر حرارت معمول تولید شده توسط موتورها میباشد لذا معمولا رادیاتورها قادر به جوابگویی شرایط بارگذاری موتور با بیش از توان خروجی آن نیز میباشند.

طراحی رادیاتورها بر مبنای شرایط محیطی سطح دریا صورت گرفته ،بگونه ای که با افزایش ارتفاع و کاهش چگالی هوا بازدهی آنها به ازای هر 305 متر افزایش ارتفاع ، به مقدار 1.4درجه سانتیگراد کاهش پیدا میکند.

لذا در شرایط نصب دستگاه در ارتفاعات باید پیش بینی های لازم برای جبران آن بعمل آید.

ابعاد داکت خروجی هوای رادیاتور باید بیشتر از ابعاد سطح جلوی رادیاتور در نظر گرفته شود و دریچه ورودی هوای اتاق نیز باید 1/5 برابر دهانه خروجی داکت باشد.

در صورتیکه از پره های چرخان بازشونده در خروجی داکت استفاده شده باشد، با توجه به اینکه پره ها در مقابل جریان خروجی هوا مقاومت ایجاد می کنند باید سطح دهانه خروجی را حداقل 25% افزایش داد.

در بسیاری از رادیاتورها فلنچ اتصال داکت بر روی رادیاتورها نصب شده این فلنچ باید توسط یک رابط برزنتی به فلنچ ورودی داکت متصل گردد تا از انتقال لرزش های دستگاه به آن و درنتیجه ایجاد صداهای مزاحم جلوگیری شود.

حداقل فاصله هر گونه مانع مانند دیوار از دهانه داکت باید حدود 2 مترباشد تا از انعکاس هوا بداخل داکت جلوگیری شود.