سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

نصب و استفاده صحیح از یک دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری علاوه بر افزایش عمر آن این اطمینان را فراهم میکند که در هر زمان بدون هیچ اشکالی قادر به روشن شدن و تحویل بار باشد.این امر مستلزم نصب اصولی دستگاه – آموزش اپراتور – و سرویس و نگهداری دوره ای متناسب با دستگاه میباشد. بخصوص در زمان قطع برق شبکه و یا حوادث غیر مترقبه که حتی قطع برق چند دقیقه ای هم میتواند منجر به صدمات غیر قابل جبران شود این امر اهمیت ویژه ای پیدا میکند.

لذا جهت تامین شرایط مناسب توجه به موارد ذیل ضروری است :

1- فضای محل نصب دستگاه باید به گونه ای باشد که اپراتور براحتی بتواند سرویس های دوره ای آنرا انجام دهد.

2- بزرگترین و تنها عامل خرابی یک دستگاه دیزل ژنراتور که بصورت اضطراری استفاده میشود عدم سرویس و نگهداری زمان بندی شده بر مبنای یک جدول مدون است.

3- کتابهای سرویس و نگهداری هردستگاه میتواند بعنوان ماخذ مناسبی جهت استخراج جزئیات اطلاعاتی دستگاه شامل مقادیر و زمان تعویض و یا تمیزکاری مورد استفاده قرار گیرد.

4- معمولا تخلیه و یا خشک شدن سلولهای باطری ،گازوئیل فیلتر نشده که باعث گرفتگی مجاری سوخت رسانی میشود و یا روشن نشدن دستگاه به دلیل سردی بیش از حد سبب عدم سرویس دهی آن در زمان مورد نیاز است.

5- اگر دمای یک دستگاه دیزل ژنراتور به اندازه ی کافی گرم باشد ، باطری های شارژ شده داشته باشد و همچنین در فواصل زمانی منظم هفتگی روشن شده و ترجیحا با بار تست شود همانند اتومبیل باید بسادگی روشن شود.

6- در صورت عدم امکان بارگذاری هفتگی لاجرم باید بفواصل زمانی یک ماهه با بار هم تست شود.

7- این آزمایش های دوره ای علاوه بر سرویس های منظم زمانبندی شده صحت عملکرد آن را در هر زمان تضمین می نماید.

8- درشرایط آب و هوایی سرد باید از بارگذاری دستگاه بلافاصله بعد از روشن شدن پرهیز نمود زیرا ممکن است منجر به صدمه دیدن آن گردد.