سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

نصب و استفاده صحیح از یک دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری علاوه بر افزایش عمر آن این اطمینان را فراهم میکند که در هر زمان بدون هیچ اشکالی قادر به روشن شدن و تحویل بار باشد.این امر مستلزم نصب اصولی دستگاه – آموزش اپراتور – و سرویس و نگهداری دوره ای متناسب با دستگاه میباشد. بخصوص در زمان قطع برق شبکه و یا حوادث غیر مترقبه که حتی قطع برق چند دقیقه ای هم میتواند منجر به صدمات غیر قابل جبران شود این امر اهمیت ویژه ای پیدا میکند.

لذا جهت تامین شرایط مناسب توجه به موارد ذیل ضروری است :

1- فضای محل نصب دستگاه باید به گونه ای باشد که اپراتور براحتی بتواند سرویس های دوره ای آنرا انجام دهد.

2- بزرگترین و تنها عامل خرابی یک دستگاه دیزل ژنراتور که بصورت اضطراری استفاده میشود عدم سرویس و نگهداری زمان بندی شده بر مبنای یک جدول مدون است.

3- کتابهای سرویس و نگهداری هردستگاه میتواند بعنوان ماخذ مناسبی جهت استخراج جزئیات اطلاعاتی دستگاه شامل مقادیر و زمان تعویض و یا تمیزکاری مورد استفاده قرار گیرد.

4- معمولا تخلیه و یا خشک شدن سلولهای باطری ،گازوئیل فیلتر نشده که باعث گرفتگی مجاری سوخت رسانی میشود و یا روشن نشدن دستگاه به دلیل سردی بیش از حد سبب عدم سرویس دهی آن در زمان مورد نیاز است.

5- اگر دمای یک دستگاه دیزل ژنراتور به اندازه ی کافی گرم باشد ، باطری های شارژ شده داشته باشد و همچنین در فواصل زمانی منظم هفتگی روشن شده و ترجیحا با بار تست شود همانند اتومبیل باید بسادگی روشن شود.

6- در صورت عدم امکان بارگذاری هفتگی لاجرم باید بفواصل زمانی یک ماهه با بار هم تست شود.

7- این آزمایش های دوره ای علاوه بر سرویس های منظم زمانبندی شده صحت عملکرد آن را در هر زمان تضمین می نماید.

8- درشرایط آب و هوایی سرد باید از بارگذاری دستگاه بلافاصله بعد از روشن شدن پرهیز نمود زیرا ممکن است منجر به صدمه دیدن آن گردد.

فونداسیون دیزل ژنراتور
فونداسیون دیزل ژنراتور

فونداسیون یکی از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد قابل قبول موتور میباشد. عدم رعایت اصول در ساخت آن عدم تعادل و تراز و در نتیجه لرزش را بهمراه خواهد داشت.

لرزه گیر دیزل ژنراتور
لرزه گیر دیزل ژنراتور

معمولا لرزه گیرهای فنری بصورت متعلقات جانبی دیزل ژنراتور ها بهمراه آنها از سوی کارخانه سازنده ارسال میشود ولی تعدادی از کارخانجات سازنده، لرزه گیر را بعنوان یک قطعه جنبی اختیاری بسته به سفارش مشتری ارسال می نمایند.

شرایط محیطی دیزل ژنراتور
شرایط محیطی دیزل ژنراتور

تمامی دیزل ژنراتورها باید در مقابل رطوبت ناشی از باران – برف – بخار – شبنم – تگرگ و غیره حفاظت شوند. در بسیاری مناطق دستگاه باید دارای چهار دیواری مسقف باشد. از آنجائیکه تامین هوای موردنیاز دیزل و ژنراتور از طریق دریچه های ورودی به داخل اتاق آنها جریان پیدا میکند باید دقت داشت که از این دریچه ها آب باران و غیره در هیچ شرایطی بداخل اتاقک نفوذ پیدا نکند.

سیستم سوخت رسانی دیزل ژنراتور
سیستم سوخت رسانی دیزل ژنراتور

تامین سوخت تمیز در دراز مدت باید توسط سیستم سوخت رسانی انجام شود. معمولا گازوئیل از تانک های ذخیره با ابعاد بزرگتر توسط پمپ به تانک های روزانه انتقال یافته و از آنجا به سیستم سوخت رسانی موتور ارسال میگردند. در صورت استفاده از لوله کشی های غیرفلزی باید مقاومت آنها را در مقابل آتش سوزی در نظر گرفت.