تهویه اتاق دیزل ژنراتور

تهویه اتاق دیزل ژنراتور

حدود 6 تا 10 درصد مصرف سوخت یک موتور دیزل بصورت حرارت به فضای اطراف آن منتقل میشود علاوه بر آن مجموع اتلاف حرارتی ژنراتور دستگاه و همچنین حرارت ناشی از سیستم اگزوز میتواند بسادگی با حرارت انتشار یافته توسط دیزل برابری نموده و در نتیجه حرارت انتشار یافته در اتاق دستگاه را افزایش دهد.

ازدیاد حرارت در اتاق دیزل ژنراتور تاثیرات منفی بر عمر مفید و عملکرد متعلقات موجود در اتاق مانند تابلو و دیزل ژنراتور و حتی پرسنل نیروگاه دارد. در صورتیکه رادیاتور بر روی شاسی دستگاه نصب شده باشد گردش پروانه آن کمک زیادی به ایجاد تهویه مناسب در نیروگاه مینماید ، در اینصورت کلیه تمهیدات جهت تامین جریان هوای مناسب باید باتوجه به این موضوع صورت گیرد.

مقدار مناسب، تمیز، خنک، و خشک هوا باید از دریچه تعبیه شده در دیوار پشت ژنراتور به اتاق وارد و ضمن عبور از داخل پوسته ژنراتور و جریان از روی بدنه موتور از دریچه خروجی رادیاتور تخلیه شود. این جریان هوا سایر متعلقات داخل اتاق از جمله تابلوهای برق را نیز در برمیگیرد.

دریچه های ورودی هوا باید در محلهایی تعبیه شوند که نه تنها تامین کننده هوای کافی باشند بلکه ازتجمع هوای راکد جلوگیری کنند.

هوای ورودی به فیلتر هوای موتور باید همیشه خنک باشد . بنابراین باید ورودی های مناسب برای ورود هوای خنک را تعبیه نمود . هر چه تعداد دستگاهها در اتاق بیشتر باشد باید بهمان نسبت دریچه های ورودی بزرگتر و بیشتری را تعبیه نمود.

در صورتیکه دستگاهها بدون رادیاتور و پروانه باشند برای تامین هوای داخل نیروگاه باید از فن های مناسب درمسیرخروج هوا استفاده کرد در این روش ورودی هوا باید از سطح کف نیروگاه و پشت ژنراتور و تخلیه آن در سقف نیروگاه و جلوی موتور باید تعبیه گردد.

شرایط محیطی دیزل ژنراتور
شرایط محیطی دیزل ژنراتور

تمامی دیزل ژنراتورها باید در مقابل رطوبت ناشی از باران – برف – بخار – شبنم – تگرگ و غیره حفاظت شوند. در بسیاری مناطق دستگاه باید دارای چهار دیواری مسقف باشد. از آنجائیکه تامین هوای موردنیاز دیزل و ژنراتور از طریق دریچه های ورودی به داخل اتاق آنها جریان پیدا میکند باید دقت داشت که از این دریچه ها آب باران و غیره در هیچ شرایطی بداخل اتاقک نفوذ پیدا نکند.

تاثیر حرارت بر ولتاژ خروجی ژنراتور
تاثیر حرارت بر ولتاژ خروجی ژنراتور

ولتاژ خروجی یک دستگاه دیزل ژنراتور در استارت اولیه معمولا اندکی بالاتر از ولتاژ خروجی آن در حالت گرم شده و آماده بارگیری میباشد. این بدان مفهوم است که ولتاژ دستگاه با گرم شدن آن مقدار حدودا 1% کاهش می یابد. این کاهش در مدت زمان 30 دقیقه و یا تا رسیدن حرارت دستگاه به 100 درجه سانتیگراد طول می کشد و بدلیل تغییرات مقاومتی در سیم پیچ های ژنراتور اتفاق می افتد.

هوای مورد نیاز دیزل ژنراتور
هوای مورد نیاز دیزل ژنراتور

احتراق در موتورهای دیزل بازای هر اسب بخار نیازمند حدودا 0.7 مترمکعب هوا در دقیقه میباشد که بصورت طبیعی از هوای اطراف دستگاه تامین میشود. در بعضی شرایط این هوا باید توسط کانالهای ارتباطی به موتور داده شود. این امر بخصوص در ارتفاعات که غلظت هوا تحت تاثیر حرارت اتاق دیزل ژنراتور بصورت مضاعف کاهش می یابد اهمیت بیشتری پیدا میکند.

اگزوز دیزل ژنراتور
اگزوز دیزل ژنراتور

سیستم اگزوز ضمن کاهش صدای حاصل از احتراق، گازهای خروجی از سیلندرها را بسرعت بخارج از محیط نصب هدایت می کند. طراحی مسیر لوله ها بسیار حائز اهمیت است زیرا هرگونه مقاومتی در مسیر خروج این گازها سبب ایجاد فشار منفی شده و این به نوبه خود سبب کاهش توان خروجی موتور و افزایش حرارت میگردد. گازهای خروجی توسط مانیفولد اگزوز از هر سیلندر جمع آوری شده و در نهایت به یک لوله واحد هدایت میشوند.