تهویه اتاق دیزل ژنراتور

تهویه اتاق دیزل ژنراتور

حدود 6 تا 10 درصد مصرف سوخت یک موتور دیزل بصورت حرارت به فضای اطراف آن منتقل میشود علاوه بر آن مجموع اتلاف حرارتی ژنراتور دستگاه و همچنین حرارت ناشی از سیستم اگزوز میتواند بسادگی با حرارت انتشار یافته توسط دیزل برابری نموده و در نتیجه حرارت انتشار یافته در اتاق دستگاه را افزایش دهد.

ازدیاد حرارت در اتاق دیزل ژنراتور تاثیرات منفی بر عمر مفید و عملکرد متعلقات موجود در اتاق مانند تابلو و دیزل ژنراتور و حتی پرسنل نیروگاه دارد. در صورتیکه رادیاتور بر روی شاسی دستگاه نصب شده باشد گردش پروانه آن کمک زیادی به ایجاد تهویه مناسب در نیروگاه مینماید ، در اینصورت کلیه تمهیدات جهت تامین جریان هوای مناسب باید باتوجه به این موضوع صورت گیرد.

مقدار مناسب، تمیز، خنک، و خشک هوا باید از دریچه تعبیه شده در دیوار پشت ژنراتور به اتاق وارد و ضمن عبور از داخل پوسته ژنراتور و جریان از روی بدنه موتور از دریچه خروجی رادیاتور تخلیه شود. این جریان هوا سایر متعلقات داخل اتاق از جمله تابلوهای برق را نیز در برمیگیرد.

دریچه های ورودی هوا باید در محلهایی تعبیه شوند که نه تنها تامین کننده هوای کافی باشند بلکه ازتجمع هوای راکد جلوگیری کنند.

هوای ورودی به فیلتر هوای موتور باید همیشه خنک باشد . بنابراین باید ورودی های مناسب برای ورود هوای خنک را تعبیه نمود . هر چه تعداد دستگاهها در اتاق بیشتر باشد باید بهمان نسبت دریچه های ورودی بزرگتر و بیشتری را تعبیه نمود.

در صورتیکه دستگاهها بدون رادیاتور و پروانه باشند برای تامین هوای داخل نیروگاه باید از فن های مناسب درمسیرخروج هوا استفاده کرد در این روش ورودی هوا باید از سطح کف نیروگاه و پشت ژنراتور و تخلیه آن در سقف نیروگاه و جلوی موتور باید تعبیه گردد.