تاثیر حرارت بر ولتاژ خروجی ژنراتور

تاثیر حرارت بر ولتاژ خروجی ژنراتور

ولتاژ خروجی یک دستگاه دیزل ژنراتور در استارت اولیه معمولا اندکی بالاتر از ولتاژ خروجی آن در حالت گرم شده و آماده بارگیری میباشد. این بدان مفهوم است که ولتاژ دستگاه با گرم شدن آن مقدار حدودا 1% کاهش می یابد. این کاهش در مدت زمان 30 دقیقه و یا تا رسیدن حرارت دستگاه به 100 درجه سانتیگراد طول می کشد و بدلیل تغییرات مقاومتی در سیم پیچ های ژنراتور اتفاق می افتد.

با تنظیم صحیح ولتاژ اولیه میتوان تغییرات ولتاژ در اثر تغییرات مقاومتی که به نوبه خود از تغییرات حرارتی سیم پیچ ها و یا در اثر تغییرات دور در اثر بارهای متغیر ناشی میشود را به حداقل کاهش داد .

تاثیر این تغییرات زمانی نمود پیدا میکند که دو دستگاه دیزل ژنراتور را که تنظیمات اولیه ولتاژی یکسانی دارند در حالی با هم پارالل کنید که دستگاه اول به مدت یک ساعت کار کرده و دستگاه دوم در استارت اولیه با آن پارالل میشود.

در چنین حالتی جریان برگشتی ما بین دو دستگاه بدلیل اختلاف ولتاژ مشاهده خواهد شد که بتدریج و با گرم شدن دستگاه دوم مقدار این جریان کاهش می یابد.

بنابراین ولتاژ اولیه اینچنین دستگاه هایی که با هم پارالل میشوند را باید در حالت گرم آن ها تنظیم کرد تا از هرگونه خطایی در پارالل آنها با هم پرهیز شود.

البته این مشکل در سیستم های پارالل که از بوردهای کنترل مانند DSE 8610 استفاده میشود برطرف گردیده زیرا این بورد با نظارت بر میزان ولتاژ فرامین لازم جهت تصحیح ولتاژ را به ولتاژ رگولاتورها صادر می کند.