تاثیر حرارت بر ولتاژ خروجی ژنراتور

تاثیر حرارت بر ولتاژ خروجی ژنراتور

ولتاژ خروجی یک دستگاه دیزل ژنراتور در استارت اولیه معمولا اندکی بالاتر از ولتاژ خروجی آن در حالت گرم شده و آماده بارگیری میباشد. این بدان مفهوم است که ولتاژ دستگاه با گرم شدن آن مقدار حدودا 1% کاهش می یابد. این کاهش در مدت زمان 30 دقیقه و یا تا رسیدن حرارت دستگاه به 100 درجه سانتیگراد طول می کشد و بدلیل تغییرات مقاومتی در سیم پیچ های ژنراتور اتفاق می افتد.

با تنظیم صحیح ولتاژ اولیه میتوان تغییرات ولتاژ در اثر تغییرات مقاومتی که به نوبه خود از تغییرات حرارتی سیم پیچ ها و یا در اثر تغییرات دور در اثر بارهای متغیر ناشی میشود را به حداقل کاهش داد .

تاثیر این تغییرات زمانی نمود پیدا میکند که دو دستگاه دیزل ژنراتور را که تنظیمات اولیه ولتاژی یکسانی دارند در حالی با هم پارالل کنید که دستگاه اول به مدت یک ساعت کار کرده و دستگاه دوم در استارت اولیه با آن پارالل میشود.

در چنین حالتی جریان برگشتی ما بین دو دستگاه بدلیل اختلاف ولتاژ مشاهده خواهد شد که بتدریج و با گرم شدن دستگاه دوم مقدار این جریان کاهش می یابد.

بنابراین ولتاژ اولیه اینچنین دستگاه هایی که با هم پارالل میشوند را باید در حالت گرم آن ها تنظیم کرد تا از هرگونه خطایی در پارالل آنها با هم پرهیز شود.

البته این مشکل در سیستم های پارالل که از بوردهای کنترل مانند DSE 8610 استفاده میشود برطرف گردیده زیرا این بورد با نظارت بر میزان ولتاژ فرامین لازم جهت تصحیح ولتاژ را به ولتاژ رگولاتورها صادر می کند.

فونداسیون دیزل ژنراتور
فونداسیون دیزل ژنراتور

فونداسیون یکی از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد قابل قبول موتور میباشد. عدم رعایت اصول در ساخت آن عدم تعادل و تراز و در نتیجه لرزش را بهمراه خواهد داشت.

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور
سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

نصب و استفاده صحیح از یک دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری علاوه بر افزایش عمر آن این اطمینان را فراهم میکند که در هر زمان بدون هیچ اشکالی قادر به روشن شدن و تحویل بار باشد.این امر مستلزم نصب اصولی دستگاه – آموزش اپراتور – و سرویس و نگهداری دوره ای متناسب با دستگاه میباشد. بخصوص در زمان قطع برق شبکه و یا حوادث غیر مترقبه که حتی قطع برق چند دقیقه ای هم میتواند منجر به صدمات غیر قابل جبران شود این امر اهمیت ویژه ای پیدا میکند.

شرایط محیطی دیزل ژنراتور
شرایط محیطی دیزل ژنراتور

تمامی دیزل ژنراتورها باید در مقابل رطوبت ناشی از باران – برف – بخار – شبنم – تگرگ و غیره حفاظت شوند. در بسیاری مناطق دستگاه باید دارای چهار دیواری مسقف باشد. از آنجائیکه تامین هوای موردنیاز دیزل و ژنراتور از طریق دریچه های ورودی به داخل اتاق آنها جریان پیدا میکند باید دقت داشت که از این دریچه ها آب باران و غیره در هیچ شرایطی بداخل اتاقک نفوذ پیدا نکند.

هوای مورد نیاز دیزل ژنراتور
هوای مورد نیاز دیزل ژنراتور

احتراق در موتورهای دیزل بازای هر اسب بخار نیازمند حدودا 0.7 مترمکعب هوا در دقیقه میباشد که بصورت طبیعی از هوای اطراف دستگاه تامین میشود. در بعضی شرایط این هوا باید توسط کانالهای ارتباطی به موتور داده شود. این امر بخصوص در ارتفاعات که غلظت هوا تحت تاثیر حرارت اتاق دیزل ژنراتور بصورت مضاعف کاهش می یابد اهمیت بیشتری پیدا میکند.