برد کنترل دیزل ژنراتورپارالل با باسبار DSE7510

مدل برد کنترل دیزل ژنراتور

DSE7510

نوع برد کنترل دیزل ژنراتور

اتوماتیک دستی

ورودی دیجیتال

نه عدد

خروجی دیجیتال

پنج عدد

برش تابلو (mm)

22*16

برنامه ریزی

نرم افزاری صفحه بورد

.محصول مرتبط برای این محصول اضافه نشده است
.مقاله مرتبط برای این محصول اضافه نشده است