برد کنترل دیزل ژنراتورپارالل با باسبار(دریایی)DSE5510M

.عکسی برای این محصول وارد نشده است

مدل برد کنترل دیزل ژنراتور

DSE5510M

نوع برد کنترل دیزل ژنراتور

اتوماتیک دستی

ورودی دیجیتال

ده عدد

خروجی دیجیتال

هشت عدد

ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی

ده عدد

خروجی دیجیتال قابل برنامه ریزی

شش عدد

برش تابلو (mm)

22*16

برنامه ریزی

نرم افزاری صفحه بورد

استارت خروجی رله

دارد

اجرا خروجی رله

دارد

محدوده ولتاژ ژنراتور (V)

40-660

محدوده ولتاژ اصلی (V)

40-660

محدوده ولتاژ BUS (V)

40-660

فرکانس ( هرتز )

50 60

.محصول مرتبط برای این محصول اضافه نشده است
.مقاله مرتبط برای این محصول اضافه نشده است