برد کنترلر دیزل ژنراتور امرجنسیDSE6120MKII

.عکسی برای این محصول وارد نشده است

مدل برد کنترل دیزل ژنراتور

DSE6120MKII

نوع برد کنترل دیزل ژنراتور

اتوماتیک

ورودی دیجیتال

10

خروجی دیجیتال

06

ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی

10

خروجی دیجیتال قابل برنامه ریزی

06

خروجی

06

برش تابلو (mm)

184-137

محدوده ورودی آلترناتور

25-715

فرکانس ورودی الترناتور ( Hz )

3/5-75

محدوده ورودی مغناطیسی (V)

75

فرکانس ورودی مغناطیسی ( Hz )

10kh

ویژگی

تایمر و آلارم قابل برنامه ریزی خروجی دیجیتال قابل برنامه ریزی خروجی آلارم قابلیت تغییرزبان ارسال فرمان دیجیتال وآنالوگ به گاورنروAVR قابلیت ثبت250 موردازمعایب نشاندهنده وحفاظت سطح سوخت تانک قابلیت تنظیم دور در سیستم CANBUS نشاندهنده ولتاژوجریان وفرکانس شبکه قابلیت ارتباط CANباسیستم کنترل الکترونیک موتورهای

.مقاله مرتبط برای این محصول اضافه نشده است