برد کنترلر دیزل ژنراتور امرجنسیMKiiDSE6020

مدل برد کنترل دیزل ژنراتور

DSE6020MKii

نوع برد کنترل دیزل ژنراتور

اتوماتیک

ورودی دیجیتال

10

خروجی دیجیتال

06

ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی

10

خروجی دیجیتال قابل برنامه ریزی

06

خروجی

06

برش تابلو (mm)

184-137

محدوده ورودی آلترناتور

25-715

فرکانس ورودی الترناتور ( Hz )

3/5-75

محدوده ورودی مغناطیسی (V)

75

فرکانس ورودی مغناطیسی ( Hz )

10kh

.محصول مرتبط برای این محصول اضافه نشده است
.مقاله مرتبط برای این محصول اضافه نشده است