برد کنترلر دیزل ژنراتور امرجنسیDSE7420MKII

مدل برد کنترل دیزل ژنراتور

DSE7420MKII

نوع برد کنترل دیزل ژنراتور

اتوماتیک

ورودی دیجیتال

یازده عدد

خروجی دیجیتال

شش عدد

ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی

یازده عدد

خروجی دیجیتال قابل برنامه ریزی

شش عدد

خروجی

شش عدد

برش تابلو (mm)

22/16

برنامه ریزی

نرم افزاری صفحه بورد